Посольство України в Чорногорії

, Київ 08:03

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій

в Посольстві України в Чорногорії

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

в

доларах США

Тарифна ставка

в

євро

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

25

23

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

110

103

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

150

141

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

70

66

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

25

23

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

15

14

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

15

14

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

15

14

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

20

19

         

 


ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

45

42

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

90

84

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

25

23

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

25

23

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

25

23

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

25

23

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

25

23

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

50

47

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

200

188

10

Видача довідки про належність до громадянства України

15

14

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

15

14

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

150

141

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

200

188

 

III.   ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (В)*:

 

 

 

разової

65 61

 

дворазової                                                                              

65

61

 

багаторазової

65 61

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

61

 

дворазової

65 61

 

багаторазової

65

61

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

  багаторазової 65 61

 

     
       

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

 

 ІV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про витребування документа

10

9

2

Видача витребуваного документа

34

31

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

55

52

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про легалізацію документу

7

7

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

25

23

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

125

117

4

Видача довідки про засвідчення документа

20

19

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

20

19

2

Реєстрація шлюбу

80

75

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

- за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

105

99

б)

- на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

115

108

в)

- на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

115

108

г)

- з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

60

56

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

120

113

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

188

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

50

47

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

100

94

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

50

47

 

VІI. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

 

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

-          дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

 - іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США

 

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 47 євро

 

 

 

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 376 євро

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

1 відсоток суми договору, але не менше 19 євро

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

40

38

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

-          дітям, другому з подружжя, батькам

-          іншим особам

 

 

 

 35

 

40

 

 

 

 33

 

38

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

-          дітям, другому з подружжя, батькам

-          іншим особам

 

 

 40

 

60

 

 

 38

 

56

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

- посвідчення інших довіреностей

40

38

є)

- посвідчення заповітів

40

38

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

94

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 94 євро

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

120

113

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

25

23

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

25

23

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

38

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

- документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

 

 40

 5

 

 38

 5

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

25

23

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

25

23

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною на фотокартці

25

23

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

25

23

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 23 євро і не більше 188 євро

14

Прийняття на зберігання документа

40 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

37 євро за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 14 євро і не більше 188 євро

16

Вчинення морських протестів

90

84

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

15

14

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

20

19

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

90

84

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій), документів чи виписок з них тощо)

5

5

 

 

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

80

75

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ  

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з  пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з  пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

141

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

100

94

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

20

19


Консульський відділ Посольства України в Чорногорії
Керівник: Волкова Тетяна Вячеславівна
консул
Адреса: 81000 Чорногорія, Подгориця, вул.Сердара Йола Пілетіча 15. Переглянути на мапі
Телефон: 00 382 20 227 521
Факс: 00 382 20 227 181
Ел. пошта: emb_me@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Режим роботи:

1.Прийом відвідувачів

Понеділок - п'ятниця - 10: 00- 12:00  13:30 – 15.30  Monday - Friday:           10: 00- 12:00  13:30 – 15.30

Видача готових документів:       13:30 – 15.30


Обідня перерва: 12:00 – 12:45

Прийом громадян здійснюється без попереднього запису

Розгляд звернень громадян уразливих категорій (з малолітніми дітьми, інвалідів, тяжкохворих, вагітних) здійснюється у пріоритетному порядку поза чергою.

В суботу, неділю та в дні державних свят України консульський відділ прийом громадян не здійснює.

Консульська допомога надається також у неприйомний час у випадках, які загрожують життю чи здоров’ю громадян України (техногенні катастрофи, природні катаклізми, теракти, масові заворушення, поранення/загибель українських громадян).

Межі консульського округу:

територія Чорногорії

Примітки:

Гаряча лінія Посольства України в Чорногорії +382 69 554 607.

Прохання телефонувати ВИКЛЮЧНО у разі загрози життю чи загибелі громадян України, інших надзвичайних подій з нашими співвітчизниками, ДТП, втрати документів.

З метою заощадження Вашого часу, пропонуємо Вам відвідати рубрику  найбільш запитуваних питань  http://montenegro.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/faq

У разі відсутності відповіді на Ваше запитання, просимо надсилати Ваш запит на електронну адресу Посольства emb_me@mfa.gov.ua

Просимо врахувати, що Посольство надає відповіді на запити громадян, надіслані електронною поштою, які надходять з повними реквізитами заявника. Зокрема, у зверненні обов’язково має бути зазначене наступне: 

1.     Прізвище, ім’я та по-батькові заявника;

2.     Паспортні дані;

3.     Адреса проживання в країні перебування та контактний телефон;

Одночасно просимо при зверненні врахувати загальні рекомендаціїї, які дозволять пришвидшити опрацювання звернень, а відтак – вирішення Вашого питання.

Дотримання наведених нижче порад Перед особистим зверненням до установи обов’язково ознайомтеся з розміщеною у відкритому доступі інформацією офіційних джерел з питання, що Вас цікавить

Чітко формулюйте питання. Уникайте питань загального характеру, оскільки відповіді на них можна знайти у пам’ятках, підготованих Посольством за набагато коротший час, ніж потрібен для написання листа, не кажучи про очікування відповіді на нього;